ERGENEKON SAVCISI ZEKERİYA ÖZ Ü TANIYOR MUYUZ  


  VURAL SAVAŞ.Onursal Yargıtar.C.başsavcısı 'Ergenekon Savcısını tanıyor muyuz? 5 Ekim 2008 günü sabahın erken saatlerinde bir dostum kapımızı çalıyor. 'Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, tam tah­min ettiğim gibi bir kişi, bugün çıkan Aydın­lık Dergisi'ni al ve acele oku' diyor. Dergi'yi alıp okuyunca dehşet içerisinde kalıyorum. İşte verilen bilgilerden bazı satır­lar: '... Teyze oğlu Seyfullah Vatansever, Zeke­riya Öz'ün İmam Hatip'te (İHL) okuduğu yıl­larda Fethullah tarikatı tarafından 'devşirildiğini' anlatıyor. Zekeriya Öz, o yıllarda Fethullah Gülenin finanse ettiği Yeşilırmak Dershanesinde eğitim gördü. Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan kurban derilerini top­lar Fethullahçıların vakfına verirdi. ••• ... Zekeriya Öz'ün savcılık görevine başla­ma tarihi 1994. Bursa Barosu'ndaki kaydı ise 18.12.1997 tarihinde siliniyor. Buna gö­re Öz, üç yıl boyunca hem savcı hem de avukat. Yasalarımıza göre, bir Cumhuriyet Savcısı'nın iki kimliği olamaz. Ergenekon savcısı, attığı her adımda bir skandal yaratmış!' İktidar yanlısı medya, Zekeriya Öz'ün ilk görev yeri olarak Mutki İlçesi'ni gösteriyorlar. Aydınlık Dergisi'nde yayımlanan 2 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete'nin fotokopisin­den açıkça anlaşıldığı gibi; Zekeriya Öz'ün ilk* görev yeri Çine İlçesi. Söz konusu dergide, 'Ergenekon Savcısı'nın gizlenen 4 yılı' başlı­ğıyla yazılanlar çok ilginç: ••• Yıl 1994, Aydın ilimizin Çine İlçesi. ... Yeni Savcı, önce, eşinin kara çarşafıyla Çinelilerin dikkatini çekti. Savcı Öz'ün evine gelen misafirler ise haremlik-selamlık olarak ayrılan odalarda konuk ediliyordu. Kadınlar haremlikte, erkekler selamlıkta... Savcı Zeke­riya Öz halktan gelen tepkiler üzerine kara çarşafı çıkarttırıp eşine türban ve pardösü giydirdi. Eşi kara çarşafı çıkardı ama Sava Öz'ün adı Çine'de hiç gündemden düşmedi. Zira Savcı'nın adının karıştığı skandalın biri bitme­den diğeri başlıyordu. ••• Yıl 1995, Çine Adliyesi. Bütün adliyelerde olduğu gibi, faks ve adli sicil kaydı yaptıran yurttaşların ödediği para­lar, Çine Adliyesi'nde de Adaleti Güçlendir­me Vakfı'na aktarılıyordu. Zekeriya Öz, bir gün; dönemin kıdemli savcısı Ayhan Uğurdan'ın kapısını çaldı. Savcı Öz, Vakfa aktarılan paranın bir bölü­münü 'paylaşma' teklifinde bulunuyordu! Kıdemli Savcı, çirkin teklife büyük tepki gösterdi. Kıdemli Sava Ayhan Uğurdan, Ze­keriya Öz'ü Hakimler ve Savalar Yüksek Kurulu'na şikayet etmeyi de ihmal etmedi. So­nunda... Zekeriya Öz, Çine'den Bitlis Mut­ki'ye sürüldü. ... Zekeriya Öz'ün vukuatları bununla bit­miyor. ••• ... Yıl 1998, Çine girişindeki Türkiye Şo­förler ve Otomobilciler Odası Kıraathanesi'nin önü. Savcı Öz, oğlu ve babasıyla birlikte oradan geçiyordu. Mehmet Ocak adlı bir işadamı, silahını çe­kip Savcı Öz'ün ensesine dayadı! İşadamı Ocak, Savcı Öz'ü kolundan tutup sürükleye­rek kıraathaneye soktu. İşadamı Mehmet Ocak, kıraathanede bulunan Çinelileri dışarı çıkarırken, Savcı Öz'ü rehin aldığını bildirdi. Çineliler eylemi hayretler içinde izliyorlardı. Zira Mehmet Ocak, aynı yıl Çine vergi re­kortmeni olmuş, Çinelilerin yakından tanıdığı bir işadamıydı! Yirmi kadar polis kıraathanenin etrafını çe­virdi, Ocak'a Sava'yı bırakmasını söylediler, bırakmadı... Daha sonra dönemin kaymaka­mı, savcısı ve komiseri araya girdiler. İşadamı Mehmet Ocak yatıştırıldı. Mehmet Ocak, tam ikibuçuk saat Zekeriya Öz'ü rehin tutmuştu... Olaya tanık olan Çineliler, ertesi gün gazetelerde bu olayı bulamadılar. Ne işadamı Ocak hakkında ne de Savcı Zekeriya Öz hakkında Soruşturma açılmıştı. Bu durum Çi­nelilerin merakını daha da artardı. Neden sonra öğrendiler ki; Savcı Zekeriya Öz, işadamı Mehmet Ocak'ı haraç vermeye zorluyordu. Sava Öz, arabasının benzinini de, yine Ocak'ın benzin istasyonundan beda­va doldurtuyordu... Savcı Zekeriya Öz'ün, kendisini ikibuçuk saat rehin tutan işadamı Mehmet Ocak hakkında neden şikâyetçi ol­madığı da böylece anlaşılıyordu!..' Çinelilerin, Savcı Zekeriya Öz hakkında kullandıkları iddia edilen sıfatlan yazmak dahi istemiyorum. ••• Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in izin vermediği için hakkında soruşturma yapılmayan Savcı Zekeriya Öz'ün Aydınlık Dergisi'nde yazılanların doğru olup olmadığını derhal açıklığa kavuşturması gerekiyor. İddialar çok vahim ve Zekeriya Öz'ün bu iddialara karşı ne diyeceğini gerçekten merak ediyorum.